• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Aktuálne udalosti

Oznamy

Politológia - 2. kolo

Kategória: Pre uchádzačov
Piatok, 24. august 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študijný odbor 3.1.6 Politológia študijný program Politológia Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín, 032/ 7400 910, milota.cervienkova@tnuni.sk; dana.jamborova@tnuni.sk;... viac >>


FŠT - 3. kolo prijímacieho konania

Kategória: Pre uchádzačov
Utorok, 21. august 2012

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje  3. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2012/2013 na študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej... viac >>


Výberové konanie - FŠT

Kategória: Výberové konania
Štvrtok, 09. august 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z.... viac >>


FŠT - prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Kategória: Pre uchádzačov
Utorok, 07. august 2012

DekanFakulty špeciálnej technikyTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčínev y p i s u j ep r i j í m a c i e  k o n a n i e  n a : doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom... viac >>


ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE

Kategória: Pre uchádzačov
Štvrtok, 02. august 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej technikyŠtudijný program: Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE Čo je mechatronika? Mechatronika je... viac >>


Oznam pre uchádzačov a novoprijatých študentov v študijnom programe Politológia

Kategória: Pre uchádzačov
Utorok, 24. júl 2012

Na základe priznania práv ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať titul bakalár absolventom dennej a externej formy štúdia  študijného programu Európske a globálne štúdia... viac >>


FPT - priznanie práv udelovať akademický titul Bc., Ing., PhD., Doc. a Prof.

Piatok, 20. júl 2012

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyDušan Čaplovič   Rozhodnutie Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých... viac >>


Podujatia

NÁRODNÝ SEMINÁR - VYUŽITIE ELEKTRÓNOVÝCH URÝCHĽOVAČOV VO VEDE, ŠKOLSTVE, ZDRAVOTNÍCTVE, ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A V PRIEMYSLE

Kategória: Podujatia
Pondelok, 18. jún 2012

Slovenská zdravotnícka univerzita, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a Slovenská nukleárna spoločnosť organizujú  NÁRODNÝ SEMINÁR, ktorý sa uskutoční 21. júna 2012 v... viac >>


Prednášky profesora Ing. Štefana Luby, DrSc., Dr. h. c. a Mgr. Stanislava Hábera

Kategória: Podujatia
Utorok, 12. jún 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneVÁS POZÝVA DŇA 26.6.2012 o 14,00 hod.NA INTERESANTNÉ PREDNÁŠKY „Slnečné články a budúcnosť fotovoltaiky“ Profesor Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. bývalý predseda... viac >>


UNINFOS-2012 – termín prihlásenia 31.5.2012

Kategória: Podujatia
Utorok, 22. máj 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneCentrum informačných technológií TnUAD v Trenčíne a Združenie EUNIS Slovensko   Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu   UNINFOS 2012 univerzitné... viac >>


Slávnostná autogramiáda

Kategória: Podujatia
Štvrtok, 10. máj 2012

Dňa 10.mája 2012 sa uskutočnila slávnostná autogramiáda pri príležitosti životného jubilea doc. Ing. Dušana Turana, CSc. prorektora TnUAD pre investície, stratégie a rozvoj.  viac >>


Prednáška na tému "Filozofia dejín"

Kategória: Podujatia
Pondelok, 23. apríl 2012

Vážení študenti a zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na prednášku prorektorka pre investície, stratégiu a rozvoj doc. Ing. Dušana Turana, CSc. na... viac >>


Športový deň TnUAD

Kategória: Podujatia
Pondelok, 02. apríl 2012

Športový deň TnUAD je športové podujatie organizované študentmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Toto športové podujatie sa organizuje na TnUAD už zopár rokov a tento rok sa bude niesť s podtitulom... viac >>


International Train the Trainers Slovakia

Kategória: Podujatia
Piatok, 23. marec 2012

"International Train the Trainers Slovakia (ITtTS) is a three day conference for students and recent graduates (both AIESEC and non-AIESEC members) who want to improve communication, managerial, presentation and training... viac >>


 
Sponzorované odkazy


Magna Charta Observatory
Helios
EUA