Telefónny zoznam TnUAD

Prefix (9) pred klapkou, sa používa len ak voláte z analógového klapkového telefónu na IP telefón.