Spokojnosť študentov

Hodnotenie semestra

1. Prednášky boli zaujímavé
2. Prednášky boli zrozumiteľné
3. Cvičenia boli vedené dobre
4. Cvičenia boli užitočné
5. Hodnotenie znalostí pre absolvovanie predmetu bolo objektívne
6.Komentár