• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy

Politológia - 2. kolo

Kategória: Pre uchádzačov
Piatok, 24. august 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študijný odbor 3.1.6 Politológia študijný program Politológia Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín, 032/ 7400 910, milota.cervienkova@tnuni.sk; dana.jamborova@tnuni.sk;... viac >>


FŠT - 3. kolo prijímacieho konania

Kategória: Pre uchádzačov
Utorok, 21. august 2012

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje  3. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2012/2013 na študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej... viac >>


Výberové konanie - FŠT

Kategória: Výberové konania
Štvrtok, 09. august 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z.... viac >>


FŠT - prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Kategória: Pre uchádzačov
Utorok, 07. august 2012

DekanFakulty špeciálnej technikyTrenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčínev y p i s u j ep r i j í m a c i e  k o n a n i e  n a : doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom... viac >>


ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE

Kategória: Pre uchádzačov
Štvrtok, 02. august 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta špeciálnej technikyŠtudijný program: Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike ŠTUDUJ MECHATRONIKU V TRENČÍNE Čo je mechatronika? Mechatronika je... viac >>


Oznam pre uchádzačov a novoprijatých študentov v študijnom programe Politológia

Kategória: Pre uchádzačov
Utorok, 24. júl 2012

Na základe priznania práv ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať titul bakalár absolventom dennej a externej formy štúdia  študijného programu Európske a globálne štúdia... viac >>


FPT - priznanie práv udelovať akademický titul Bc., Ing., PhD., Doc. a Prof.

Piatok, 20. júl 2012

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyDušan Čaplovič   Rozhodnutie Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých... viac >>


Správy od 1 do 7 z 309
 
Sponzorované odkazy


Magna Charta Observatory
EUA
Helios