• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Vedenie

 • rektor
  prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
 • tel.: +421 32 74 00 101, +421 32 74 00 100
  e-mail: rektor@tnuni.sk

 
 

 • prorektor pre investície, stratégiu a rozvoj
  doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
  tel.: +421 32 74 00 105
  e-mail: dusan.turan@fpt.tnuni.sk
 • prorektorka pre vzdelávanie
  PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
  tel.: +421 32 74 00 104
  e-mail: eva.cervenanova@tnuni.sk
 • prorektor pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy
  prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
  tel.: +421 32 74 00 103
  e-mail: marek.liska@tnuni.sk
 • prorektor pre informatizáciu
  Dr. h. c. doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
  tel.: +421 32 74 00 108
  e-mail: oto.barborak@tnuni.sk
 • predseda Akademického senátu TnUAD
  doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
  tel.: +421 32 74 00 904
  e-mail: pavol.hrivik@tnuni.sk
 
Sponzorované odkazy


Asseco solutions
EUA
Magna Charta Observatory