• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy20.07.2012 14:04 Vek: 7 yrs
Kategória: Pre študentov, Pre uchádzačov

FPT - priznanie práv udelovať akademický titul Bc., Ing., PhD., Doc. a Prof.

Od: Admin

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dušan Čaplovič

 

Rozhodnutie

Podľa § 102 ods. 3 písm. e) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie

priznávam právo udelovať

 

študijný program

stupeň

akademický titul

forma

štandardná dĺžka štúdia

obmedzenie platnosti do

počítačová podpora materiálového inžinierstva

1.

Bc.

denná

3

do 31.8.2015

počítačová podpora materiálového inžinierstva

1.

Bc.

externá

3

do 31.8.2015

materiálové inžinierstvo

2.

Ing.

denná

2

bez časového obmedzenia

materiálové inžinierstvo

2.

Ing.

externá

2

bez časového obmedzenia

materiály

3.

PhD.

denná

3

bez časového obmedzenia

materiály

3.

PhD.

externá

5

bez časového obmedzenia

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

bez časového obmedzenia


vysokej škole

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselých technológií; Púchov


 
Sponzorované odkazy


Helios
EUA
Magna Charta Observatory