• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy21.08.2012 14:31 Vek: 7 yrs
Kategória: Pre uchádzačov

FŠT - 3. kolo prijímacieho konania

Od: Admin

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje  3. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2012/2013 na študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme:

 • Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike (Bc.) 
 • Kvalita produkcie strojárskej techniky (Bc.)
 • Servis a opravy automobilov (Bc.)
 • Špeciálna technika (Bc., Ing.)
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky (Ing.)

Termín podávania prihlášok do 7.9.2012

Do prijímacieho konania je potrebné zaslať riadne vypísanú a podpísanú papierovú prihlášku. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky sú nasledovné prílohy:

 • podpísaný životopis,
 • potvrdenie od lekára, 
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní predchádzajúceho štúdia,
 • originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 
Sponzorované odkazy


Helios
Magna Charta Observatory
EUA
Asseco solutions