• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy24.07.2012 09:19 Vek: 7 yrs
Kategória: Pre uchádzačov

Oznam pre uchádzačov a novoprijatých študentov v študijnom programe Politológia

Od: Admin

Na základe priznania práv ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovať titul bakalár absolventom dennej a externej formy štúdia  študijného programu Európske a globálne štúdia v študijnom odbore Politológia

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

ponúka

po splnení zákonných podmienok novoprijatým študentom do ak. roka 2012/2013 v študijnom programe Politológia možnosť prestupu zo študijného programu Politológia na štúdium v študijnom programe Európske a globálne štúdia. Táto ponuka bude obmedzená len na vybraný počet študentov dennej formy štúdia a týka sa len uchádzačov o štúdium študijného programu Politológia, ktorí boli prijatí v prvom alebo druhom kole prijímacieho konania, ktorého uzávierka je 20. augusta 2012. Absolvent nového študijného programu bude odborníkom pre oblasť európskej a medzinárodnej politiky a bude schopný plynulo komunikovať v dvoch svetových jazykoch.

Bližšie informácie: študijné oddelenie Katedry politológie, 032/74 00 910, 911


 
Sponzorované odkazy


EUA
Asseco solutions
Helios