• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

  Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

 • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Oznamy12.06.2012 16:41 Vek: 7 yrs
Kategória: Podujatia

Prednášky profesora Ing. Štefana Luby, DrSc., Dr. h. c. a Mgr. Stanislava Hábera

Od: Admin

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
VÁS POZÝVA DŇA 26.6.2012 o 14,00 hod.
NA INTERESANTNÉ PREDNÁŠKY

„Slnečné články a budúcnosť fotovoltaiky“

Profesor Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c.

 • bývalý predseda Slovenskej akadémie  vied, predseda Vedeckej rady SAV
 • Absolvoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT r. 1963, špecializácia fyzika tuhých látok
 • CSc. 1969 - SVŠT
 • DrSc. 1882 - SAV 
 • Habilitácia 1992 na MFF UK
 • Prof. vo fyzike 1996 na STU
 • Riaditeľ FÚ SAV 1983 - 1992
 • Člen Predsedníctva SAV 1988 - 1989 a 1992 - 2009 
 • Predseda SAV 1995 - 2009 
 • Zodpovedný riešiteľ 16 slov. a 12 medzinár. projektov, v tom 4 x NATO, 3 x CNR, etc.
 • Riešiteľ 21 odborných tém, ako amorfné polovodiče, laserove technológie, rtg. optika, GMR, nanočastice, a i. 
 • Člen 17 vedeckých spoločností, člen VR a SR 9 univerzít, výučba počas 20 rokov.
 • Nositeľ okolo 60 vyznamenaní, medzi nimi Pribinov kríž I. triedy, Kríž prezidenta SR, Krištáľové krídlo, 4x Dr.h.c., vyznamenania ČR, SRN, Taliansko, Vatikán a i.
 • 369 ved. publikácií, 570 iných publikácií. 
 • Člen klubu spisovateľov literatúry faktu, 9 kníh.

 

 

„Štefánik po pristátí zastrelený?“

Mgr. Stanislav Háber

V roku 1980 – 1984 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1984 – 1985 na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach odbor pilot – nadzvuk, no po autohavárii bol vyradený z pilotného výcviku, 1987 – 1993 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde 1993 promoval na katedre žurnalistiky. V rokoch 1986 – 1987 bol vojak z povolania v Prešove, od roku 1987 pracoval ako redaktor podnikových novín v Košiciach, v Prešove, v rokoch 1987 – 1991 Hlavnej redakcie Televíznych novín Čs. televízie a od roku 1991 bol redaktorom viacerých periodík. V rokoch 1994 – 1995 bol riaditeľom odboru verejnej mienky a hovorcom HZDS, v rokoch 1995 – 1996 hovorcom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, redaktorom Literárneho týždenníka, v roku 1997 pracoval ako zástupca šéfredaktora týždenníka Extra, od roku 1997 bol redaktorom denníka Slovenská republika a od roku 1999 Nový deň v Bratislave. Potom bol asistentom poslanca NR SR, živnostníkom, autorom na voľnej nohe a poberal štipendium Literárneho fondu SR.

TVORBA 

 • 1995 Sme samý lepší chlap / román 
 • 1996 Paľko Hrchov / zbierka poviedok 
 • 1999 Najvyšší a najnižší / román 
 • 1998 Pokoj rezbára / zbierka poézie 
 • 1995 ...ani prvý ani posledný... / publicistika 
 • 1997 Reportážna inventúra / publicistika 
 • 2001 Egotikon / zbierka poézie 
 • 2003 Záhady duševnej záhrady / zbierka poézie 
 • 2004 O / kniha poviedok 
 • 2005 Intimity /zbierka poézie 
 • 2007 Dva tóny / zbierka poézie 
 • 2004/2005 Príbehy mena / cyklus rozhlasových poviedok 
 • 2006/2007 Svätí pre súčasnosť / rozhlasový cyklus životopisov svätcov 
 • 2008 Štvrťstoročie lásky / zbierka poézie 
 • 2008 Voňavé milovanie / zbierka poézie 
 • 2009 "Oskár ide do neba" / román 
 • 2009 Sto plus jedna láska / zbierka poézie 
 • 2010 Mäkké F / román 
 • 2011 Popísané páperie / zbierka poézie 
 • 2011 Spovede z dymu / zbierka poézie 
 • 2012 Štefánik po pristátí zastrelený? / publicistika 
 • 2012 Po rebríku do neba / zbierka poézie

 

 

PREDNÁŠKY SA USKUTOČNIA V MIESTNOSTI C-01
v budove FSEV na Študentskej ul. 3 Trenčín


 
Sponzorované odkazy


Helios
EUA
Asseco solutions
Magna Charta Observatory