• Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

    Prieskum s názvom trendence Graduate Barometer 2012 – Europe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na www.trendence-gradbarometer.eu

  • V roku 2012 oslávi Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15. výročie svojho vzniku

Tlačové správy

Návšteva Bolonskej univerzity

Kategória: Tlačové správy
Piatok, 15. jún 2012

Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna – najstaršia európska univerzita založená v roku 1088 a v súčasnosti s viac ako osemdesiat tisíc študentmi je dlhoročným a spoľahlivým partnerom mladej Trenčianskej univerzity Alexandra... viac >>


Zástupca Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) v Trenčíne

Kategória: Tlačové správy
Pondelok, 30. január 2012

26. januára 2012 navštívil Slovensko zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Dr. Daud Mohamad. Okrem Bratislavy zavítal aj do Trenčína. Po prehliadke hradu viedli jeho kroky do areálu... viac >>


Minister financií Ivan Mikloš na TnUAD

Kategória: Tlačové správy
Streda, 30. november 2011

28. 11. 2011 prednášal na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne minister financií Ivan Mikloš na tému: Euroval, dlhová kríza v eurozóne, jej dôsledky a východiská. Ivan Mikloš za pôvodcov súčasnej krízy označil... viac >>


Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 24. 11. 2011

Kategória: Tlačové správy
Streda, 30. november 2011

Na návrh Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila Vedecká rada TnUAD  24. 11. 2011 čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa prof. Borisovi... viac >>


Slávnostné zasadnutie Akademickej obce TnUAD pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 24. 11. 2011

Kategória: Tlačové správy
Streda, 30. november 2011

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 24. 11. 2011 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademickej obce TnUAD pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, (27. 11. 1921 – 07. 11.... viac >>


 
Sponzorované odkazy


Asseco solutions
Magna Charta Observatory
EUA