Veda a výskum

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy zastupuje rektora tým, že plánuje, organizuje, vedie a kontroluje oblasť vedecko-výskumnej činnosti, vedecko-výskumných projektov, inovácií a medzinárodných vzťahov.

Prorektorovi pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy organizačne priamo  podliehajú útvary:

  • Referát medzinárodných vzťahov
  • Referát zahraničných mobilít
  • Referát pre vedu, výskum a projekty
  • Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio - VILA

Stránka venovaná vede, výskumu a medzinárodným vzťahom: www.vav.tnuni.sk