Vzdelávanie

Prorektor pre vzdelávanie zastupuje rektora tým, že plánuje, organizuje, vedie a kontroluje oblasť vzdelávacej činnosti a sociálnej starostlivosti o zamestnancov a  študentov v súlade s poslaním, víziou a dlhodobým zámerom TnUAD. 

Prorektorovi pre vzdelávanie organizačne priamo podliehajú útvary:

  • Odelenie akademických činností
  • Referát sociálnej starostlivosti o študentov
  • Centrum celoživotného a ďalšieho vzdelávania